tai Päivämäärä

Matkavakuudet

Event Travel Sports & Events OY on asettanut valmismatkalain mukaiset vakuudet KKV:lle Suomeen. Vakuus on taloudellinen suoja siltä varalta että valmismatka peruuntuu tai keskeytyy matkustajasta riippumattomasta syystä. Korvaushakemus tulee lähettää Kilpailu- ja Kuluttajavirastoon viimeistään kolmen kuukuden kuluessa matkan peruuntumisesta tai keskeytymisestä.

Lisätietoja:: Kilpailu- ja kuluttajavirasto Siltasaarenkatu 12 A 00530 Helsinki puhelin: 029 505 3000 s-posti: kirjaamo@kkv.fi