Tietosuojakäytäntö

 1. Rekisterinpitäjä:
  Event Travel Sports & Events Oy
  Itäkatu 1-5, D217
  00930 Helsinki
  Puh. 09-428 27900, [email protected]

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
  Country Manager Jami Tammisto
  Itäkatu 1-5, D217
  00930 Helsinki
  Puh. 09-428 27900, [email protected]

 3. Rekisterin nimi:
  Event Travel Sports & Events Oy:n matkatoimistoasiakkaiden ja sidosryhmien asiakasrekisteri.

 4. Henkilötietojenkäsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste.
  Käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteeseen liittyvien varausten hoitaminen, vahvistaminen ja laskuttaminen, asiakasyhteydenpito sekä markkinointi ja mainonta. Tietojen käsittelyssä huolehditaan asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumisesta henkilötietojen käsittelystä säädetyn lainsäädännön mukaan. Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle, pl. edellä mainittujen tehtävien edellyttämät yhteistyökumppanit. Yhteistyökumppanit sitoutuvat erillisillä sopimuksilla huolehtimaan henkilötietojen käsittelystä annetun lainsäädännön totetumisesta. Rekisterinpitäjän henkilöstön kanssa on solmittu vastaavat sopimukset.

 5. Rekisterin tietosisältö

• Etu- ja sukunimi

• Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka

• Puhelinnumero

• Sukupuoli

• Syntymäaika niillä matkoilla, joissa se vaaditaan (esim. laivamatkat)

• Syntymäpaikka niillä matkoilla, joissa se vaaditaan esim. viisumin anomista varten

• Passin numero ja voimassaolotiedot niillä matkoilla, joissa se vaaditaan esim. viisumin anomista varten

• Vakuutustiedot niillä matkoilla, joissa se vaaditaan esim. viisumin anomista varten

• Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta

 1. Säännönmukaiset tietolähteet.
  Asiakkaan luovuttamat tiedot, ostetut tai yhteistyökumppanien kautta hankitut rekisterit

 2. Tietojen säännönmukaiset luovutukset.
  Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Event Travel Sports & Events Oy:n ulkopuolisille kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta ellei kyseessä ole viranomaisen määräys, rikostutkinta tai muu lainsäädännöllinen syy. Kilpailuissa kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa kilpailussa osallisena olevalle yritykselle. Tällaisissa tapauksissa asiasta ilmoitetaan kilpailun yhteydessä.

 3. Tietojensiirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
  Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
  Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle, pl. edellä mainittujen tehtävien edellyttämät yhteistyökumppanit. Yhteistyökumppanit sitoutuvat erillisillä sopimuksilla huolehtimaan henkilötietojen käsittelystä annetun lainsäädännön totetumisesta.

 4. Rekisterin suojauksen periaatteet.
  Asiakastietoja ei säilytetä paperitulosteina. Asiakastiedot talletetaan salasanoin ja palomuurilla suojattuun atk-järjestelmään, jossa tiedot säilytetään ohjelmistotoimittajan asiakaskohtaisessa relaatiotietokannassa, joka sijaitsee suojatussa sisäverkossa. Tietokantaan ei ole pääsyä julkisesta verkosta. Saadut tiedot poistetaan järjestelmästä kirjanpitosäädösten edellyttämän säilytysajan jälkeen. Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat varausjärjestelmässä olevat tiedot ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä tässä selosteessa ilmoitettuun osoitteeseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.